Zajęcia z programowania

Realizowane w grupach starszych raz w miesiącu.

W ramach zajęć:
-programowanie i kodowanie na dywanie,
-robotyka (programowanie na klockach LEGO),
-wykorzystanie technologii informacyjno – komunikacyjnej w przedszkolu