Judo

Judo

Zajęcia judo będą realizowane w grupach dzieci 5 i 6 letnich. Zajęcia planujemy rozpocząć w październiku

Dlaczego judo?

  • Pewność siebie – Nawet dla dzieci, które nie mają naturalnych uzdolnień w momencie rozpoczęcia zajęć, w trakcie treningów nabierają coraz większej sprawności. Dzieciaki zyskują na pewności siebie i poczuciu własnej wartości w miarę nabywania nowych umiejętności.
  • Sprawność fizyczna – Dzieci w pewnym wieku zaczynają zdawać sobie sprawę ze swojej sprawności fizycznej. Z tego powodu treningi judo zostają chętnie zaakceptowane, gdyż zwiększają sprawność fizyczną. Poza tym, dzieci zwracające uwagę na sprawność fizyczną, zaczynają poza szkołą rozwijać zdrowszy styl życia.
  • Dyscyplina – Judo i inne sztuki walki nauczą twoje dziecko zrozumienia korzyści płynących z dyscypliny podczas treningu. Choć pewne elementy takiego zachowania są charakterystyczne tylko dla judo, to jednak sama idea dyscypliny stanie się nawykiem, który z powodzeniem dziecko wykorzysta w szkole i w życiu pozaszkolnym.
  • Instynkt obronny – Rodzice przekonani o brutalności sztuk walki, powinni zrozumieć, że judo i pokrewne style walki bardziej uczą działań obronnych niż metod ataku. Dzieci uczą się jak reagować w sytuacjach niebezpiecznych, co jest niewątpliwie wartościową umiejętnością.
  • Ustalanie celów – Jak już zauważono, treningi sztuk walki są zaprojektowane w ten sposób aby promować postęp. Ponieważ pomagają także w samoocenie, jednocześnie ułatwiają dzieciom stawianie i osiąganie konkretnych celów. Do jest nieocenione doświadczenie zarówno w relacjach szkolnych jak i w wychowaniu ogólnym.
  • Stymulacja intelektualna – Na koniec warto dodać, że judo pozwala na koncentrację, zapamiętywanie i aktywuje umysł, co pozwala na wzmocnienie intelektualne, w czasie wolnym od zajęć szkolnych.

Wielkość czcionki
Kontrast