Zajęcia z programowania

Realizowane w grupach starszych raz w miesiącu.

W ramach zajęć:

-programowanie i kodowanie na dywanie,

-robotyka (programowanie na klockach LEGO),

-wykorzystanie technologii informacyjno – komunikacyjnej w przedszkolu