Zajęcia stałe

Zajęcia wynikające z Podstawy Programowej realizowane w 4 obszarach:

Fizyczny obszar rozwoju dziecka 

Emocjonalny obszar rozwoju dziecka

Społeczny obszar rozwoju dziecka

Poznawczy obszar rozwoju dziecka

Zajęcia dodatkowe

Religia katolicka

Zajęcia rytmiczno – taneczne

Zajęcia z programowania

Zajęcia logopedyczne