PRACOWNICY PRZEDSZKOLA NR 3

Dyrektor przedszkola

mgr Barbara Bochnia
nauczyciel dyplomowany

Nauczyciele

mgr Karina Horzela

Wychowawca grupy I „Pszczółki”

nauczyciel mianowany

 

mgr Beata Janta

Wychowawca grupy II „Motylki”

nauczyciel dyplomowany

 

mgr Katarzyna Aleksa

Wychowawca grupy III „Smerfy”

nauczyciel kontraktowy

terapeuta pedagogiczny

 

mgr Joanna Matejczyk

Wychowawca grupy III „Smerfy”

nauczyciel kontraktowy

 

mgr Dominika Skrzidlo

Wychowawca grupy IV „Misie”

nauczyciel kontraktowy

 

mgr Agnieszka Mościńska

Wychowawca grupy V „Myszki”

nauczyciel mianowany

nauczyciel języka angielskiego

oligofrenopedagog

 

mgr Joanna Dworzyńska

Wychowawca grupy VI „Pajacyki”

nauczyciel kontraktowy

 

mgr Dagmara Brynkus

logopeda

nauczyciel kontraktowy

 

mgr Małgorzata Żurawska

katecheta

nauczyciel 

 

Personel administracyjno – obsługowy

Pani Renata
przedszkolna intendentka

 

Pani Kasia
pomoc nauczyciela w najmłodszej grupie

 

Pani Karolina
pomoc nauczyciela w najmłodszej grupie

 

Pani Irena, pani Basia, pani Jola, pani Justyna, pani Karolina
woźne oddziałowe

 

Pani Jola, pani Ania, pani Karolina, pani Agnieszka
kucharki