PRACOWNICY PRZEDSZKOLA NR 3

Dyrektor przedszkola

mgr Barbara Bochnia
nauczyciel dyplomowany

Nauczyciele

mgr Katarzyna Aleksa

Wychowawca grupy I „Smerfy”

nauczyciel kontraktowy

terapeuta pedagogiczny

 

lic. Alina Szastok

Wychowawca grupy I „Smerfy” 

nauczyciel stażysta

 

mgr Agnieszka Mościńska

Wychowawca grupy II „Myszki”

nauczyciel mianowany

nauczyciel języka angielskiego

oligofrenopedagog

 

mgr Joanna Dworzyńska

Wychowawca grupy II „Pajacyki”

nauczyciel kontraktowy

 

mgr Aniela Olszewska

Wychowawca grupy IV „Krasnoludki”

nauczyciel dyplomowany

 

mgr Beata Janta

Wychowawca grupy V „Nutki”

nauczyciel dyplomowany

 

mgr Dominika Skrzidlo

Wychowawca grupy VI „Misie”

nauczyciel kontraktowy

 

mgr Dagmara Brynkus

logopeda

nauczyciel stażysta

 

mgr Anna Schipp

katecheta

nauczyciel kontraktowy

 

Personel administracyjno – obsługowy

 

Pani Renata
przedszkolna intendentka

Pani Kasia
pomoc nauczyciela w najmłodszej grupie

Pani Irena, pani Basia, pani Jola, pani Justyna
woźne oddziałowe

 

Pani Jola, pani Ania, pani Karolina, pani Agnieszka
kucharki