POMAGAMY INNYM 

ROK SZKOLNY 2018-2019

Pomoc dla Oliwii

edf

Pomoc dla Kacperka

edf

ROK SZKOLNY 2016-2017

Udział w Ogólnopolskiej akcji „Szlachetna Paczka”