Rekrutacja

Rekrutacja 2020/2021

UWAGA!

Nowe zarządzenie w sprawie rekrutacji

Zarządzenie nr 748/2020 Burmistrza Miasta Radzionków z dnia 25 marca 2020 r. w sprawie zmiany Zarządzenia nr 664/2020 Burmistrza Miasta Radzionków z dnia 29 stycznia 2020r. w sprawie ustalenia harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym i postępowaniu uzupełniającym w roku szkolnym 2020/2021 do publicznych przedszkoli oraz do klas I publicznych szkół podstawowych dla których Gmina Radzionków jest organem prowadzącym

Pobierz PDF

Zarządzenie Nr 664/2020 Burmistrza Miasta Radzionków z dnia 29 stycznia 2020r. w sprawie ustalenia harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym i postępowaniu uzupełniającym w roku szkolnym 2020/2021 do publicznych przedszkoli oraz do klas I publicznych szkół podstawowych dla których Gmina Radzionków jest organem prowadzącym.

Pobierz PDF

Uchwała Nr VIII/88/2019 z dnia 30.05.2019r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Radzionków oraz określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Radzionków (Publikacja: Dz.Urz.Woj.Śl. z dnia 5 czerwca 2019r., poz. 4189 – data wejścia w życie z dniem 1 września 2019 roku.)

Uchwała Nr XXXII/278/2017 Rady Miasta Radzionków z dnia 30 marca 2017r. w sprawie ustalenia kryteriów wraz z liczbą punktów w postępowaniu rekrutacyjnym do publicznych przedszkoli, dla których organem prowadzącym jest Gmina Radzionków

Zarządzenie Nr 62/2018 Burmistrza Miasta Radzionków z dnia 28 grudnia 2018r. w sprawie opłat za żywienie w przedszkolach prowadzonych przez Gminę Radzionków.

Pobierz PDF

Procedura odwoławcza

Procedura odwoławcza

 

Wielkość czcionki
Kontrast