Informacja o wynikach rekrutacji na rok szkolny 2020/2021

W związku ze wznowieniem pracy przedszkola informację o wynikach rekrutacji na rok szkolny 2020/2021, można uzyskać w przedszkolu lub telefonicznie pod numerem tel. 32-286-63-31
od dnia 29.05.2020 r. od godziny 9:00 – 15:00.

Wszystkie wnioski o przyjęcie dzieci do przedszkola zostały zakwalifikowane do rekrutacji właściwej. 

Rodzice kandydatów, którzy nie zostali przyjęci do Przedszkola nr 3, a zostali przyjęci do innych przedszkoli w Radzionkowie zobowiązani są zgłosić się pilnie do odpowiedniego przedszkola w celu potwierdzenia zapisania dziecka  do tego przedszkola do dnia 10.06.2020 r.

Dzieci nieprzyjęte do Przedszkola nr 3 i 2 z powodu braku wolnych miejsc, które nie wskazały preferencji do Przedszkola nr 4 , mogą również zgłosić się do tego przedszkola w celu potwierdzenia chęci uczęszczania dziecka do Przedszkola nr 4.

Wszystkie dokumenty regulujące proces postępowania rekrutacyjnego (uchwały, zarządzenia, procedury) znajdują się w zakładce „Rekrutacja”. 

Wielkość czcionki
Kontrast