Konkurs

 Zapraszamy dzieci i rodziców do udziału 

w konkursie plastycznym pt: 

,,Geometryczne Cudaki”

                                                                                 

 Zasady konkursu:

1. Celem konkursu jest wykonanie pracy plastycznej zgodnej z tematem konkursu. Praca powinna przedstawiać dowolną postać wykonaną z figur geometrycznych.

2. Technika pracy jest dowolna. Prace mogą być płaskie lub przestrzenne.

3. Prace nie powinny przekraczać rozmiarów:

– prace płaskie – formatu A3                               

– prace przestrzenne  – wysokości 30 cm

3. Każde dziecko może zgłosić do konkursu tylko jedną pracę.

 4. Prace powinny być wykonane przez dzieci z pomocą rodziców.

5. Prace należy składać u wychowawców grup do 12 marca.

 6. Prace będą oceniane w dwóch kategoriach wiekowych:

– dzieci 3 i 4 letnie 

– dzieci 5 i 6 letnie

7.  Prace oceniać będzie powołane w tym celu jury.

8. Najlepsze prace zostaną nagrodzone.

 

Wielkość czcionki
Kontrast